Το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος εδρεύει στη Δράμα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Τμήμα είναι ένα από τα πιο δυναμικά και παραγωγικά σε έργο τμήματα του Ιδρύματος με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστηριακό-ερευνητικό εξοπλισμό, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο καθαρού εμβαδού 4.500 τ.μ και βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του (ΔΕΠ) έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο και σε πρωτοποριακές τεχνολογικές δραστηριότητες.

Η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, όπως αυτή αναδύεται μέσα από το καινοτόμο και δυναμικό πρόγραμμα σπουδών, είναι από τις καλύτερες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς παρέχει όχι μόνο μία πολυεπίπεδη γνώση σε μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων αλλά, και αυτό είναι το σημαντικό, επικαιροποιημένες γνώσεις σε πεδία που θα αποτελέσουν τις αυριανές προκλήσεις και ανάγκες για τον δασολόγο. Έτσι, στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, σχεδιάσαμε και δομήσαμε ένα πρόγραμμα σπουδών που συμπεριλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις της Δασικής Επιστήμης (breakthrough technologies) και δομείται πάνω στον συνδυασμό των γνωστικών πεδίων: (ι) Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας, (ιι) Διαχείρισης, Προστασίας Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής και (ιιι) Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου. Το Τμήμα εστιάζει ως εκ τούτου τα ενδιαφέροντά του στην αειφορική ανάπτυξη και πολλαπλής χρήσης διαχείριση των δασικών πόρων και του ορεινού χώρου, τη μελέτη ειδών πανίδας και χλωρίδας, οικοσυστημάτων και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και ανάδειξη της φύσης και των φυσικών διεργασιών για την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών στις ανθρώπινες κοινωνίες, τη διατήρηση, ανάδειξη και διαμόρφωση του αστικού και περιαστικού τοπίου με βάση προσδιορισμένα κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά πρότυπα αλλά και την αντιμετώπιση υδρολογικών και μετεωρολογικών καταστροφών με ταυτόχρονη προστασία από έντονα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Στο Τμήμα μας λειτουργούν με επιτυχία τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: (i) Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία, (ii) Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή (Π.Μ.Σ. ερευνητικού χαρακτήρα) και (iii) Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή (Διιδρυματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ)

Επίσης, έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά, να φιλοξενούμε την έδρα UNESCO Con-E-ECT «Προστασία και Διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα και Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού», η οποία είναι η πρώτη του είδους της παγκοσμίως. Σκοπός της είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές πλαίσιο κοινής στρατηγικής για την προστασία και την διατήρηση των παρόχθιων και δελταϊκών οικοσυστημάτων όπως και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε αυτά.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της διαδικασίας πιστοποίησης, συμμορφώνεται πλήρως στα οκτώ (8) κριτήρια διασφάλισης ποιότητας που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ και το οικείο Ίδρυμα και ουσιωδώς στα υπόλοιπα τέσσερα (4), διασφαλίζοντας ότι οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ακαδημαϊκά προσόντα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος απολαμβάνουν πλήρη και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ως Δασολόγοι  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Π.Δ 344/2000 (ΦΕΚ 297/29.12.2000 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εν κατακλείδι, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχοντας φτάσει σήμερα σε μια πορεία ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης, προσκαλεί όλους του νέους που ενδιαφέρονται και αγωνιούν για το προσωπικό αλλά και συλλογικό μέλλον να επιλέξουν το Τμήμα μας. Ένα Τμήμα δυναμικό, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, που μπορεί να δώσει πολλές ευκαιρίες και προοπτικές σε νέους και νέες να σπουδάσουν στη Δράμα, μια καταπράσινη πανέμορφη επαρχιακή πόλη, φιλική και οικονομική, μέσα σ’ ένα ιδανικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με πεντακάθαρους χώρους. Και το κυριότερο: με σπουδές πάνω σ’ ένα ελκυστικό, μοντέρνο και πράσινο γνωστικό αντικείμενο, το πολύτιμο Περιβάλλον μας, το υπέροχο Δάσος και το πανέμορφο Τοπίο.


Σύγκρινε λοιπόν, αποφάσισε και επέλεξε το τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα. Σε περιμένουμε …….

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αντώνιος Παπαδόπουλος

 

‘‘For every man the world is as fresh as it was at the first day, and as full of untold novelties for him who has the eyes to see them’’ - Thomas Huxley