Θεσμός Σύμβουλου Σπουδών (άρθρο 49 του Ε.Κ. του ΔιΠαΕ)

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού

...