Στο πλαίσιο του Erasmus+ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με αναπηρίες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
Στους φοιτητές με αναπηρίες συγκαταλέγονται εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Επιλέξιμοι επίσης για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές/τριες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών, μπορείτε να συμβουλευτείτε το άρθρο 13 του νόμου υπ. αριθμ. 4452/15.02.2017 τ. Α΄.

 

Υποβολή Αίτησης Κινητικότητας
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ του ΔΙΠΑΕ στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας για πληροφορίες που αφορούν τις λεπτομέρειες συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+, την περίοδο υποβολής αιτήσεων, τη διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα.

 

Επιχορήγηση κινητικότητας
Το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες με αναπηρία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Έγκριση αίτησης πρόσθετης χρηματοδότησης
Η έγκριση της αίτησης πρόσθετης χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο έχει δεσμευτεί από την Εθνική Μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για ΑΜΕΑ

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για μετακίνησης θα πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως για τα ακόλουθα:

 • Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές/τριες με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το Ίδρυμα για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS,
 • Οι φοιτητές/τριες πρέπει να υποβάλουν γραπτώς στο Γραφείο Erasmus+ του ΔΙΠΑΕ (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους.
 • Κατά την επιστροφή τους οι μετακινούμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+, θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα από όπου εγκρίθηκε η μετακίνησή τους, οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα πρόσθετη χρηματοδότηση. Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)

 Σημαντικό στις παραπάνω μετακινήσεις είναι η εξασφάλιση βεβαίωσης από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής ότι δύναται να δεχθεί  τον/την μετακινούμενο/η και να του/της παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε ότι αφορά προσβασιμότητα και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου μετακίνησης του/της.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes

Κανονισμός Κινητικότητας Erasmus+

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Erasmus+ ΔΙΠΑΕ – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Διεύθυνση
Άγιος Λουκάς, 65404,
Καβάλα (Κτίριο Βιβλιοθήκης)

Προσωπικό
Νίκος Κιούρτης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462290
Φαίη Γεωργιάδου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462221.
Άννα Μαδυτιανού, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 2510462308