Πρόσκληση σε Εξετάσεις

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προσκαλεί τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος σε εξετάσεις οι οποίες, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

 

Προγράμματα Εξεταστικής - Περίοδος Ιουνίου- Ιουλίου 2023-2024 

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Ένταξης)

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Εξεταστικής - ΠΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

 Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το πρόγραμμα για νέες ενημερώσεις. 
Συμβουλεύεστε τις online εκδόσεις του προγράμματος προκειμένου να έχετε πάντα την τελευταία έκδοση του προγράμματος εξεταστικής

(Updated 24.05.2024 time: 15:18)