Το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολήσ Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτόμου διδασκαλίας και έρευνας της σύγχρονης Δασικής Επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα οι φοιτητές του νέου Τμήματος θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση σε όλο το φάσμα του διεπιστημονικού πεδίου της Δασικής Επιστήμης. Οι φοιτητές του νέου Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος θα εξειδικευτούν τόσο σε θέματα αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης των δασικών πόρων και του ορεινού χώρου, όσο και σε θέματα διατήρησης της δασικής βιοποικιλότητας, διαχείρισης των ορεινών υδάτων, οικολογίας και αρχιτεκτονικής του τοπίου, της διαχείρισης του περιαστικού και αστικού πρασίνου, καθώς και στην αντιμετώπιση υδρολογικών καταστροφών.