Ο Φοιτητής μέσω της Υπηρεσίας  Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister θα αποκτήσει τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

Με τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-URegister  οι Φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ΟΛΕΣ τις Υπηρεσίες που παρέχονται στους Φοιτητές όπως

Υπηρεσία Δήλωσης Μαθημάτων(e-students)
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)
Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων (Εύδοξος)
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων(
OpeneClass)
Ασύρματο Δίκτυο

και γενικότερα σε όλες τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Ιδρύματος.

Η διαδικασία ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister γίνεται με δύο τρόπους:

  • Μέσω email-ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Στην πέριπτωση αυτή χρησιμοποιείτε το email που είχατε δηλώσει στο Σύστημα του Υπουργείου κατά την προεγγραφή σας.

Ακολουθείστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις  Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister μέσω email για ΦΟΙΤΗΤΕΣ .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν κατά την διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων σας στην Γραμματεία αλλάξετε το email που είχατε δηλώσει κατά την προεγγραφή σας στο Σύστημα του Υπουργείου τότε θα χρησιμοποιήσετε το αυτό το email και όχι αυτό της προεγγραφής.  

  • Μέσω Κινητού

Ακολουθείστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις  Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister μέσω κινητού για ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν κατά την διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων σας στην Γραμματεία αλλάξετε το κινητό που είχατε δηλώσει κατά την προεγγραφή σας στο Σύστημα του Υπουργείου τότε θα χρησιμοποιήσετε το αυτό το email και όχι αυτό της προεγγραφής.  

Έναρξη διαδικασίας URegister

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην Υπηρεσία URegister επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση

https://uregister.emt.ihu.gr 

 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην Υπηρεσία URegister γίνεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Εφόσον επαναλάβετε την διαδικασία θα διαπιστώσετε ότι δεν θα σας ζητηθεί να θέσετε νέο κωδικό καθώς αυτός είχε ορισθεί κατά την πρώτη φορά. 

Στην περίπτωση που δεν θυμάστε  τον κωδικό που έχετε θέσει μπορείτε να κάνετε ανάκτηση κωδικού μέσω της  Υπηρεσίας Διαχείρισης Κωδικών ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες.