Το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών μπορούν να συμπληρώσουν φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών  και πρόκειται να αποφοιτήσουν ή έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Σκοπός του είναι η συνολική αποτίμηση του Προγράμματος Σπουδών αλλά και του διδακτικού προσωπικού καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Η ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τους/τις αποφοίτους του αποτελεί δείκτη ποιότητας του επιπέδου σπουδών που προσφέρει το Τμήμα και είναι πολύ σημαντική.
Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο αποτίμησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους/τις αποφοίτους από τη Γραμματεία του Τμήματος, μετά την ανακήρυξή των υποψηφίων για συμμετοχή σε ορκωμοσία. 
Ευχαριστούμε θερμά τους/τις αποφοίτους/τες μας για τη συμμετοχή τους !!!