• Εργαστήριο Γεωμορφολογίας και Εδαφολογίας - Δ/ντής Ζαΐμης

• Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας - Δ/ντής Ράπτης

• Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής και Γεωβοτανικής - Δ/ντής Τσιφτσής

• Εργαστήριο Διαχείρισης Δασικών Πόρων Βιοοικονομίας - -Δ/ντής Καζάνα  - MULTITRACES

• Εργαστήριο Δασοπροστασίας - Δ/ντής Ραυτογιάννης

• Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Δασοτεχνικών Έργων - Δ/ντής Καζιόλας

• Εργαστήριο Δασικής Οικολογίας – Δασοκομικής και Αρχιτεκτονικής-Αποκατάστασης Τοπίου – Δ/ντής Τάκος

• Εργαστήριο Οικολογίας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας - Δ/ντής Λιόρδος

• Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τηλεπισκόπησης & ΓΣΠ - Δ/ντής Ξόφης

• Εργαστήριο Προστασίας και διαχείρισης υδρόμετεωρολογικων καταστροφών και παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής - Δ/ντής Εμμανουλούδης

• Εργαστήριο Χημείας - Τεχνολογίας Ξύλου & Βιοσυνθετικών Υλικών - Δ/ντής Παπαδόπουλος

• Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας - Δ/ντής Σεχίδης

• Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας - Διαχείρισης Λιβαδικών Εκτάσεων – Δ/ντής Μέρου

• Εργαστήριο Δασικής Γενετικής, Προσαρμογή Φυτικών Ειδών και Κλιματικής Αλλαγής - Δ/ντής Μέρου

 

 Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια

1. Εργαστήριο Ανάλυσηs και Διαχείρισηs Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών - Analysis and Management of Natural Disasters and Technological risks (ASSIST)

2. Εργαστήριο Διαχείρισης Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων και Βιοικονομίας - Renewable Natural Resources Management and Bioeconomy Laboratory (NRM-BIO-Lab)