Όργανα του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4485/04.08.2017, είναι η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Τμήματος. Πρόεδρος του Τμήματος, με θητεία έως 31.08.2025, είναι ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο κ. Βασίλειος Λιόρδος , Καθηγητής. Ώρες επικοινωνίας του Προέδρου του Τμήματος με τους φοιτητές

Τρίτη 12:00 - 14:00
Τετάρτη 9:00 - 11:00
Τετάρτη 14:00 - 15:00