Χρήσιμες Πληροφορίες για Προπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες

1. Οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών εξ αποστάσεως

2. Οδηγίες για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

3. Οδηγίες για την επανέκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας μετά από κλοπή/απώλεια

4. Οδηγίες για τη διαδικασία διακοπής σπουδών

5. Οδηγίες για τη διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα

6. Οδηγίες για την έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής σε εξετάσεις

7. Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο

8. Οδηγίες για την ορθή υποβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων

9. Οδηγίες για την ορθή υποβολή της Δήλωσης Συγγραμμάτων

10. Κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (FAQs)

11.Διαδικασία ένταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ

12. Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης  

13. Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/17.02.2021 τ. Β') 

14. Oλοκλήρωσα το Προγράμμα Σπουδών - Τώρα τι? - Διαδικασία Ορκωμοσίας

15. Αλλαγή κωδικού (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σε περίπτωση απώλειας 

16. Οδηγός Διαδικτυακής Πύλης Φοιτητολογίου (Portal Φοιτητών/e-Γραμματεία)

17. Διαδικασία εγγραφής σε καθεστώς μερικής φοίτησης

18. Αίτηση κατ’ εξαίρεση υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης

19. Εσωτερικός Κανονισμός  του Δι.Πα.Ε.

20. Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης, διακοπής σπουδών - Διοικητική διαδικασία (new)

21. Έκδοση τίτλων σπουδών (πτυχίων) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ηλεκτρονικά από το gov.gr