H πτυχιακή εργασία, είναι κανόνα μια επιστημονική μελέτη, κατά την εκπόνηση της οποίας οι φοιτητές/τριες, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στη διάρκεια των σπουδών τους και αποτελεί το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος.
Στο πλαίσιο αυτό ο Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας του Τμήματος θέτει τους κανόνες και τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές συγγραφής της.

Διαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

1. Ανάθεση Θέματος
Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν το θέμα της πτυχιακής εργασίας τους με βάση την επιλεγμένη κατεύθυνση και τα ιδιαίτερα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, σε προγραμματισμένες συναντήσεις (οι συναντήσεις προγραμματίζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις εκπόνησής της. Εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ τους η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, ο/η επιβλέποντας/ουσα καταθέτει συμπληρωμένο το Έντυπο Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας δια μέσου της Γραμματείας προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία αποφασίζει για τις τελικές αναθέσεις πτυχιακών εργασιών. 
Η ανάληψη πτυχιακών εργασιών πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο για το χειμερινό εξάμηνο και Μάρτιο για το εαρινό εξάμηνο

2. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της Πτυχιακής Εργασίας
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας προτείνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια τριµελής επιτροπή αξιολόγησης με την κατάθεση σχετικού Εγκριτικού Σημειώματος Πτυχιακής Εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ορίζεται µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος και αποτελείται από τον/την επιβλέποντα/ουσα και 2 τουλάχιστον μέλη του διδακτικού προσωπικού. 

3. Παράδοση - Βαθμολόγηση Πτυχιακής Εργασίας
Μετά την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας που περιλαμβάνει πέρα από τα στοιχεία του φοιτητή και των μελών της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, το θέμα καθώς και το βαθμό της πτυχιακής εργασίας. 


4. Τελικά παραδοτέα Αντίγραφα Πτυχιακής Εργασίας
Το τελικό κείμενο της πτυχιακής εργασίας κατατίθεται

1. Στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε  ένα (1) ψηφιακό αντίγραφό (cd) που περιέχει το τελικό κείμενο της εργασίας σε μορφή pdf.

2. Για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα (1) ψηφιακό αντίγραφο (cd, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος) που περιέχει το τελικό κείμενο της εργασίας σε μορφή pdf. Το ψηφιακό αντίγραφο (cd) για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος κατατίθεται μαζί με το συνοδευτικό έντυπο κατάθεσης πτυχιακής εργασίας. 

Tα ψηφιακά αντίγραφα υποβάλλονται μέσα σε χάρτινη συσκευασία cd/dvd στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ταυτοποιούν το/τη φοιτητή/τρια και την πτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε. .

 

- Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Υπόδειγμα Πτυχιακής Εργασίας (Template)