Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ορίζονται στα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ 344/2000 (ΦΕΚ 297/29.12.2000 τ.Α) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 95/2017 (ΦΕΚ 135/11.09.2017 τ.Α) και το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ 83/03.04.2023 τ. Α’).

 

Οδηγός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Δασολόγων


Εγγραφή Νέων μελών στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.geotee.gr).

Από την δεξιά στήλη του μενού, επιλέγετε την τέταρτη επιλογή «Εγγραφή Νέων Μελών» και αφού διαβάσετε τις «Οδηγίες για την εγγραφή Νέων Μελών»,  μπορείτε να προχωρήσετε στην πραγματοποίηση της εγγραφής σας από τον παρακάω σύνδεση:

http://register.onlinegeotee.gr/

 

Για να συνδεθείτε για πρώτη φορά στο σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης υποψηφίων μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θα χρειαστεί να πατήσετε τον σύνδεσμο «ΕΓΓΡΑΦΗ» που βρίσκεται εντός του πλαισίου με τίτλο «Πιστοποίηση Ταυτότητας»

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω εγχειρίδιο οδηγιών

 

Εγχειρίδιο οδηγιών