Το ερωτηματολόγιο αποφοίτων μπορούν να συμπληρώσουν φοιτητές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους/τις αποφοίτους/τες παραμένουν στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος και αποσκοπούν στην ανατροφοδότηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης των αποφοίτων του Τμήματος η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και δίνει κατευθύνσεις για επιμέρους στοχευμένες βελτιώσεις που αφορούν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών αλλά και Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξέλιξης αποφοίτων αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους/τις αποφοίτους από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
Ευχαριστούμε θερμά τους/τις αποφοίτους/τες μας για τη συμμετοχή τους !!!