Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  (ν+2)

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

 

Α Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
 1 Τεχνικό Σχέδιο (Θ)
 2 Τεχνικό Σχέδιο (ΑΠ)
 3 Αγγλικά (Θ)
 4 Αγγλικά (ΑΠ)
 5 Μορφολογία- Φυσιολογία Φυτών (Θ)
 6 Μορφολογία -Φυσιολογία Φυτών (ΑΠ)
 7 Γενική Οικολογία (Θ)
 8 Γενική Οικολογία (ΑΠ)
 9 Μαθηματικά (Θ)
10 Ερευνητική Μεθοδολογία (Θ)
11 Ερευνητική Μεθοδολογία (ΑΠ)

 

 

 

 

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα 
 1 Αξιολόγηση & Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Θ)
 2 Αξιολόγηση & Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (ΑΠ)
 3 Συστηματική Βοτανική (Θ)
 4 Συστηματική Βοτανική (ΑΠ)
 5 Οικοστατιστική (Θ)
6 Οικοστατιστική (ΑΠ)
 7 Ανάλυση & Σύνθεση Τοπίου (Θ)
 8 Ανάλυση & Σύνθεση Τοπίου (ΑΠ)
 9 Διαχείριση Λεκανών Απορροής (Θ)
10 Διαχείριση Λεκανών Απορροής (ΑΠ)
11 Σχεδίαση Σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (Θ)
12 Σχεδίαση Σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (ΑΠ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  (ν+2)

 

 

 

Α/Α Μαθήματα
1 Αξιολόγηση & Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Θ)
2 Αξιολόγηση & Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (ΑΠ)
Συστηματική Βοτανική (Θ)
Συστηματική Βοτανική (ΑΠ)
Μετεωρολογία - Κλιματολογία - Κλιματική Αλλαγή (Θ)
Μετεωρολογία - Κλιματολογία - Κλιματική Αλλαγή (ΑΠ)
Ορνιθολογία (Θ)
Ορνιθολογία (ΑΠ)
9 Σχεδιασμός Πρασίνου (Θ)
10  Σχεδιασμός Πρασίνου (ΑΠ)
11 Σχεδίαση σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (Θ)
12 Σχεδίαση σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (ΑΠ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

 

 

Α Εξάμηνο

 

Α/Α Μαθήματα
 1 Τεχνικό Σχέδιο (Θ)
 2 Τεχνικό Σχέδιο (Ε)
 3 Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών (Θ)
 4 Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών (Ε)
 5 Μαθηματικά (Θ)

 

 

 

 

 

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
 1 Δασική Βοτανική ΙΙ (Θ)
 2 Δασική Βοτανική ΙΙ (Ε)
 3 Δασική Βιομετρία ΙΙ (Θ)
 4 Δασική Βιομετρία ΙΙ (Ε)
 5 Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων (Θ)
6 Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων (Ε)
7 Δασοπροστασία (Θ)
8 Δασοπροστασία (Ε)
9 Τεχνική Υδρολογία (Θ)
10 Τεχνική Υδρολογία (Ε)
11 Αποτυπώσεις Χαράξεις (Θ)
12 Αποτυπώσεις Χαράξεις (Ε)

 

 

 

 

 

Ε Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
 1 Δασική Οδοποιία Ι (Θ)
 2 Δασική Οδοποιία Ι (Ε)
 3 Δασική Διαχειριστική Ι (Θ)
 4 Δασική Διαχειριστική Ι (Ε)
 5 Εφαρμοσμένη Δασοκομική (Θ)
6 Εφαρμοσμένη Δασοκομική (Ε)
7 Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων (Θ)
8 Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων (E)

 

 

 

 

 

Ζ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
 1 Σεμινάριο (Θ)
 2 Σεμινάριο (Ε)
 3 Δασικές Πυρκαγιές (Θ)
 4 Δασικές Πυρκαγιές (Ε)
 5 Δασική Οικονομία Εκτιμητική (Θ)
6 Δασική Οικονομία Εκτιμητική (Ε)
7 Διαχείριση Άγριας Πανίδας (Θ)
8 Διαχείριση Άγριας Πανίδας (Ε)

 

 

 

 

 

Επιλογής  Υποχρεωτικά 

Α/Α Μαθήματα
 1 Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών (Θ) 
 2 Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών (Ε)
 3 Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών (Θ)
 4 Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών (Ε)
 5 Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές (Θ)
6 Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές (Ε)
7 Σχεδιασμός Μελετών της Άγριας Πανίδας Θεωρεία και Πράξη (Θ)
8 Σχεδιασμός Μελετών της Άγριας Πανίδας Θεωρεία και Πράξη (Ε)
9 Δασοκομία Πόλεων (Θ)
10 Δασοκομία Πόλεων (Ε)

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ): Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

 

Γ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
 1 Αγγλικά (Θ)
 2 Αγγλικά (ΑΠ)
 3 Εφαρμοσμένη Φωτομετρία Στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (Θ)
 4 Εφαρμοσμένη Φωτομετρία Στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (Ε)
 5 Αρχιτεκτονική Τοπίου (Θ)
6 Αρχιτεκτονική Τοπίου (ΑΠ)
7 Desing Σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (Θ)
8 Desing Σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα (Ε)
9 Ποώδη Καλλωπιστικά Φυτά (Θ)
10 Ποώδη Καλλωπιστικά Φυτά (Ε)
11 Οικολογία Φ.Χ.Ο (Θ)
12 Οικολογία Φ.Χ.Ο (ΑΠ)

 

 

 

Ε Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
 1 Οικολογία Τοπίου (Θ)
 2 Οικολογία Τοπίου (Α)
 3 Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων (Θ)
 4 Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων (Ε)
 5 Σχεδιασμός Κήπων Πάρκων ΚΛΠ Χώρων (Θ)
6 Σχεδιασμός Κήπων Πάρκων ΚΛΠ Χώρων (Ε)
7 Διαχείριση Φυτευτικού Υλικού (Θ)
8 Διαχείριση Φυτευτικού Υλικού (Ε)
9 Αστικό & Περιαστικό Πράσινο (Θ)

 

 

 

 

Ζ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
 1 Διαχείριση Τοπίου (Θ)
 2 Διαχείριση Τοπίου (ΑΠ)
 3 Ανάλυση & Σύνθεση Τοπίου ΙΙ (Θ)
 4 Ανάλυση & Σύνθεση Τοπίου ΙΙ (Ε)
 5 Workshop II (Θ)
6 Workshop II (Ε)
7 Μελέτες & Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Θ)
8 Μελέτες & Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Ε)

 

 

 

 

 

Επιλογής  Υποχρεωτικά 

Α/Α Μαθήματα
 1 Θεωρία & Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής (Θ)
 2 Θεωρία & Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής (Ε)
 3 Χρήσεις Καλλωπιστικών Φυτών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (Θ)
 4 Χρήσεις Καλλωπιστικών Φυτών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (Ε)
 5 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Θ)
6 Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Ε)